Referater

HEDENSTED OG OMEGNS RIDEKLUB


Referater fra bestyrelsesmøder:

Referat af bestyrelsesmødet d. 15. januar 2019


Mødet flyttet fra 21/1-19 til 15/1-19.


Deltagere:  Henning Pedersen, Stig Jochumsen, Holger Poulsen, Line Thomey, Pernille Dam Madsen, Kirsten Sander Iversen og Ann Worm


Referent: Ann WormGennemgang af referat og godkendelse til bestyrelsesmappen

Referat godkendt.


Økonomi status samt budget gennemgang


Der er indført ny betalingsmetode i elevafdelingen og den er blevet taget rigtig godt imod.


Klubben har fået det sidste aktivitets- og lokaletilskud fra Hedensted Kommune og det blev til kr 510.000,- i 2018.


Likviditeten er stigende.


Dressurstævnet d. 4-6/1 havde overvældende mange starter og stævnet gav en pænt overskud fordelt på kr 25.000,- i sekretariatet samt kr 12.000,- i caféen.

Endnu engang mange tak til alle, som gav en hånd med. Det hjælper 😊Indkommende mails til bestyrelsen.

De forskellige mails blev behandlet.


Igangværende projekter status og gennemgang


Der afholdes ordinær generalforsamling d. 26/2-19.

Projekt ”Ny springbane” sættes i gang igen. Holger og Line er på sagen.


Der undersøges, om vi kan købe nye stævnebokse til laden. Line arbejder med dette.


Bestyrelsen går i gang med at finde folk til de forskellige udvalg.


Kommunen er kontaktet vedr. hjælp til bioraffineringsanlæg, der kan omdanne hestemøg til briketter. Meget spændende projekt.

Dette projekt er stadig i gang.Personale

Henriette er startet i stalden og er kommet godt i gang og blevet rigtig pænt modtaget 😊


Patrick er på skole til 1/3.Elevskolen

Næsten alle hold er fyldt op og det er jo rigtig positivt.Stalden

Der er et par venlige fædre, der er i gang med nogle forskellige reparationer, mange tak for det 😊


Stig og Henning kigger på flere småreparationer.


Der blev afholdt staldmøde d. 9/1-19.Stævner

Næste stævne er B-stævnet i dressur for heste d. 8-10/2. Hjælperlisterne er ude og vi opfordrer medlemmerne til at melde sig på.


Der afholdes igen i år indendørs DM for ponyer og children d. 14-17/3 og planlægningen er i fuld gang.

Der søges sponsorer, så er der nogen, der kender nogen, der gerne vil være sponsor til stævnet, så kontakt Line Thomey på linethomey@gmail.com.


Der afholdes stævneplanlægningsmøde d. 28/1. Line og Ann deltager.Bygningerne

Intet nyt.Eventuelt

Springkurset v Søren Knudsen d 15-16/12 blev en stor succes og alle var meget glade for Sørens undervisning. Vi prøver at lave et kursus med Søren igen 😊


Elevudvalget arrangerede julekomsammen/afslutning med juletræ og sang m.m. d. 16/12. Der deltog over 50 børn og voksne og alle havde en hyggelig eftermiddag 😊
Næste møde er d. 12/2-19.