Referater

HEDENSTED OG OMEGNS RIDEKLUB


Referater fra bestyrelsesmøder:

Referat fra bestyrelsesmødet d. 22/10-18

 

 

Deltagere: Henning Pedersen, Stig Jochumsen, Holger Poulsen, Line Thomey, Pernille Dam Madsen, Kirsten Sander Iversen og Ann Worm

 

Referent: Ann Worm

 

Gennemgang af referat og godkendelse til bestyrelsesmappen

Referat godkendt

 

Økonomi status samt budget gennemgang

Økonomiudvalget (Kirsten, Berit og Ann) arbejder videre med at få et overblik på økonomien.

Ideen er at opdele HDR i forskellige afdelinger og lave Mobilepay løsninger, muligvis også flere konti.

 

Der er en del, der ikke betaler for de ydelser, de har købt på HDR. Der udarbejdes strengere procedurer ved manglende betaling.

 

Det er for svært at administrere et engangs ridehuskort. Der er desværre mange, der ikke betaler. Derfor skal man som minimum købe et måneds ridehuskort til kr 280,-, for at komme og ride udefra. Dette er gældende fra 1/11-18.

 

Indkommende mails til bestyrelsen

De forskellige mails blev behandlet.

 

Igangværende projekter status og gennemgang

Projekt ”Ny springbane” er så langt, at der nu er kommet et tilbud fra Walber og det lyder på 2.600.000 kr. for en løsning med ebbe-flod. Der arbejdes på at finde alternative og billigere løsninger. Der søges fonde.

 

 

Bestyrelsen holdt strukturmøde d. 8/10, der blev lavet følgende opdeling af HDR:

Elevskole

Handicapafd.

Stalden privat

Undervisning privat

Stævner

Café HDR

Bygninger, arealer udendørs

Diverse

 

Dette skal bruges som styringsværktøj både på aktiviteter og økonomi.

 

Der mangler 2 dommervogne/tårne. Der arbejdes på at finde løsninger.

 

Der skal skiftes en lampe i det lille ridehus. Der er lejet en lift, og samtidig skiftes alle dyserne i ridehallerne, da de vander uens.

 

Der udarbejdes systemer til arbejdsopgaverne i stalden.

 

Personale

Maria Bette Jørgensen er startet i stalden 1/10. Maria arbejder fleksibelt, men typisk fra kl. 9-15 man-fre.

Lillian Jungquist er startet i handicapafd.

 

Elevskolen

Der er fuld gang i planlægningen til stævnet d. 27-28/10.

 

Hø og wrap priserne er steget betragteligt og det er derfor blevet dyrere at have elevheste/ponyer. Derfor er vi desværre nødt til at hæve priserne for elevskolen pr. 1/12. Der kommer særskilt besked/opslag om dette.

 

Stalden

Hø og wrap priserne er stedet betragteligt og derfor er vi desværre nødt til at hæve priserne på opstaldning pr. 1/11. Dette er sket via særskilt opslag i stalden.

 

Hø af ok/god kvalitet kan desværre ikke skaffes, så det står opstalderne selv for fremover.

 

Stævner

Stævnet i spring for ponyer og heste d. 21-23/9 havde næsten 700 starter og gav kr 40.000,- i overskud i sekretariatet og kr 25.000,- i caféen. Meget flot resultat og mange tak til alle, der hjalp til😊

 

Forberedelserne til elevstævnet d. 27-28/10 er i fuld gang.

 

Rosenparaden – B-stævne i dressur for ponyer d. 16-18/11 er også på planlægningsstadiet. Der er allerede nu mange tilmeldte.

 

Bygningerne

Stig har repareret overligger i boks i privatstalden, desværre er muren ikke i så god stand, så der skal muligvis ske yderligere reparation.

 

Eventuelt

Der er arrangeret springkursus v Søren Knudsen d. 15-16/12.

Nærmere info følger i særskilt opslag.

 

Der arrangeres julekomsammen/afslutning med juletræ og sang m.m. d. 16/12 kl. 14. Nærmere info følger.

 

Vi gør opmærksom på, hvis man som medlem af HDR ønsker at springe udenfor undervisningen, så må man sætte spring op søndag fra 16-19 i det store ridehus.

 

Vi gør også opmærksom på, at hvis man skal ride en hest/pony, så skal man være medlem af HDR.

 

 

Næste møde er man d. 4/12-18 - udsat til d. 10/12.