Referater

HEDENSTED OG OMEGNS RIDEKLUB

Referater fra bestyrelsesmøder:

Referat af bestyrelsesmødet d. 12. februar 2019

 

Deltagere:  Henning Pedersen, Stig Jochumsen, Holger Poulsen, Line Thomey, Pernille Dam Madsen, Kirsten Sander Iversen og Ann Worm. 

Berit Myllerup Rasmussen deltog under punktet Økonomi.

 

Referent: Ann Worm


 1. Gennemgang af referat og godkendelse til bestyrelsesmappen

Referat godkendt.


 2. Økonomi status samt budget gennemgang

 

Den nye betalingsmetode i elevafdelingen kører stadig godt og næsten alle betaler i 1. omgang. Meget få skal have en reminder.

 

Vi gennemgik 2018. Juli kvartal gik i 0. Oktober kvartal gav et lille overskud.

Desværre gav de 2 første kvartaler i 2018 ca. 400.000,- i underskud.
Noget af det kan forklares ved, at der er en del periodeforskydninger. Der er taget en del omkostninger med i 2018, der egentlig hører til i 2017.
DM marts 2018 gav også et noget mindre overskud end i 2017.

 

B-stævnet i dressur for hest d. 8-10/2 gav en pænt overskud fordelt på kr. 30.000,- i sekretariatet samt kr. 11.000,- i caféen.

Endnu engang mange tak til alle, som gav en hånd med. Det hjælper 😊

 

Restancelisterne bliver også mindre og mindre, skyldnerne bliver nu rykket hurtigere, så gælden ikke bliver for gammel.

 

 3. Indkommende mails til bestyrelsen.

De forskellige mails blev behandlet.

 

4. Igangværende projekter status og gennemgang

 

Der afholdes ordinær generalforsamling d. 26/2-19.


Projekt ”Ny springbane” sættes i gang igen. Holger, Ann og Line er på sagen.

 

Projekt ”Nye stævnebokse i laden” er sat på stand by, da vi kan leje stævnebokse v Nordvestboks på favorable vilkår.

 

Projekt ”Bioraffinerinsanlæg” udsat til foråret.

 

 5. Personale

Intet nyt.

 

 6. Elevskolen
Elevudvalget mødtes d. 11/2-19 og planlagde ridelejr. Der er en del nye tiltag, så det bliver en rigtig spændende ridelejr i 2019, der finder sted i uge 27.
Der er ved at blive lavet info omkring dette.

Der bliver afholdt udendørs stævne d. 24-269/5 og der vil også være klasser for elevryttere. Disse vil blive afholdt indendørs.

 

 7. Stalden

Foderautomaterne driller noget. Der er indkøbt flere nye motorer, der skiftes løbende.
Der er repareret ca. 20 foderautomater på nuværende tidspunkt.

 

8. Stævner

C- og D-stævnerne for 2019 er næsten planlagt. Vi arbejder dog på at få de ønskede datoer ved nogle stævner hos distriktet.

 

Indendørs DM for ponyer og children d. 14-17/3 nærmer sig og der skal bruges mange hjælpere.

Der søges sponsorer, så er der nogen, der kender nogen, der gerne vil være sponsor til stævnet, så kontakt Line Thomey på linethomey@gmail.com.

 

Der afholdes stævneplanlægningsmøde d. 28/1. Line og Ann deltager.

 

 9. Bygningerne

Der er en del småreparationer, der skal udføres i boksene. Henning og Stig er på sagen.

 

 10. Eventuelt

Intet nyt.

 

 11. Næste møde er den ordinære generalforsamling d.
26/2-19.