Referater

HEDENSTED OG OMEGNS RIDEKLUB

Referater fra bestyrelsesmøder:

Referat af bestyrelsesmødet d. 7. oktober 2019


Deltagere: Stig Jochumsen, Line Thomey, Pernille Dam Madsen, Kirsten Sander Iversen, Holger Poulsen og Ann Worm.

Afbud fra: Henning Pedersen.


Referent: Ann Worm


1. Gennemgang af referat og godkendelse til bestyrelsesmappen
Referat godkendt.


2. Økonomi status samt budget gennemgang
Dette blev gennemgået.
Vi kører stadig med et lille underskud, men regner stadig med at indhente det inden årsskiftet.
1/9 overgik betalingen af privatundervisningen til Mobilepay og det er blevet taget rigtig godt imod.
Der skal søges aktivitetstilskud m.m. ved Hedensted Kommune.


3. Indkommende mails til bestyrelsen.
Disse blev behandlet.


4. Igangværende projekter status og gennemgang
Vi har oprettet et Forretningsudvalg bestående af Henning, Holger, Kirsten og Ann. Udvalget skal have meget fokus på økonomien samt overordnede projekter. Der er fordelt ansvarsområder til alle i bestyrelsen.


5. Personale

Patrick skal snart på skole og i den periode er Anita Lehmann Buch ansat.


6. Elevskolen og handicapafd. Elevskolen og handicapafdelingen kører rigtig godt, der er ventelister.


7. Stalden
Alle bokse er lejet ud, og det er jo rigtig positivt.
Der bruges lidt for meget wrap. Line kigger på det.
Både wrap og halm er af god kvalitet i år.
Husk rapporterne omhandlende, hvad der sker i stalden til hjemmesiden jævnfør sidste referat.


8. Stævner
Næste stævne er et internt stævne både for elev- og privatryttere d. 26-27/10.
Elevudvalget arbejder på at finde hjælpere m.m. Der er lavet propositioner.
Dernæst kommer Rosenparaden d.15-17/11, hvor der allerede nu er tilmeldt mange, så der skal laves ventelister.
Det er rigtig positivt.
Der skal søges om B-stævner senest d. 13/10.


9. Bygningerne m.m.
Foderautomaterne er blevet pillet ned og sat til salg. Der skal skiftes en del brædder, hvor de sad. Det sættes i værk.

Der er skiftet fronter og skillerum på en del bokse, så de har fået standard størrelse.


10. Eventuelt


11. Næste møde i bestyrelsen er tirsdag d. 3/12 kl 19.
Forplejning: Line


Næste møde i forretningsudvalget tirsdag d. 29/10