Referater

HEDENSTED OG OMEGNS RIDEKLUB

Referater fra bestyrelsesmøder:

Referat af bestyrelsesmødet d. 10. juni 2019

Deltagere: Henning Pedersen, Stig Jochumsen, Holger Poulsen, Line Thomey, Pernille Dam Madsen, Kirsten Sander Iversen og Ann Worm.
Referent: Ann Worm

1. Gennemgang af referat og godkendelse til bestyrelsesmappen
Referat godkendt.


2. Økonomi status samt budget gennemgang
Dette blev gennemgået.


3. Indkommende mails til bestyrelsen. Der er kommet en mail fra TS-gruppen (landsdækkende kæde af el-installatører med hovedkontor i Hedensted), der gerne vil sponsorere en hjertestarter til HDR. Line tager sig af dette.


4. Igangværende projekter status og gennemgang
Der arrangeres et møde med de nye i Centret om fremtiden. Henning har været til møde med Centret, hvor de konkret har nedskrevet de forskellige ting, der skal repareres.


Projekt ”Ny springbane” arbejdes der fortsat på. Holger, Ann og Line er på sagen. Der laves en projektbeskrivelse og dette drøftes med Centret og kommunen.


Der arbejdes på højtryk med at forberede de 2 ridelejre, der finder sted i uge 27.
Programmet er varieret og indeholder også en del sociale aktiviteter.
Der er kommet en del tilmeldinger.


5. Personale
Intet nyt.


6. Elevskolen og handicapafd. Vi har fået en del nye elever både børn og voksne, der er en del, der starter i august.
Der kigges efter flere elevponyer.
Mht udvikling af elevskolen, der kigges på flere muligheder.
Handicapafdelingen kører rigtig godt, der kommer flere klienter.
Maria Bette får meget ros af klienter og pædagoger. Der har været et par farlige episoder, som Maria har tacklet super flot.


7. Stalden
Det nye foder – Pavo – er blevet taget rigtig godt imod.
Der er mere ro i stalden ved manuel fodring.
Det fungerer fint med Mobilepay for tilskudsprodukter.


8. Stævner
Distrikt 10 har sanktioneret HDR og fjernet de C- og D-stævner, vi havde fået tildelt resten af 2019.
Der arbejdes på højtryk på en løsning.


9. Bygningerne m.m.
Der er lavet liste, der er drøftet med Centret.
Vandingsanlægget virker ikke korrekt i begge haller. Line står for at få det udbedret.


10. Eventuelt