Referater

HEDENSTED OG OMEGNS RIDEKLUB

Referater fra bestyrelsesmøder:

Referat af bestyrelsesmødet d. 5. august 2019

 

Deltagere:  Henning Pedersen, Stig Jochumsen, Line Thomey, Pernille Dam Madsen, Kirsten Sander Iversen og Ann Worm.  Afbud fra: Holger Poulsen.

 

Referent: Ann Worm

 

1.  Gennemgang af referat og godkendelse til bestyrelsesmappen

Referat godkendt.

 

2.  Økonomi status samt budget gennemgang

Dette blev gennemgået. Bert Myllerup deltog i dette punkt.

Der er et underskud på kr. 70.000,-, som er acceptabelt i forhold til, at samme periode sidste år var underskuddet kr. 400.000,-.

Der er stadig fokus på halm, wrap og træpille priser.

Der har også været en del mere vedligehold i år.

 

Restancelisten er nedbragt til ca. kr. 5.000,-, hvilket er meget positivt, da den sidste år samme tid var kr. 131.000,-.

 

Der er udarbejdet et budget.

 

 

3.  Indkommende mails til bestyrelsen.

Disse blev behandlet.

 

4.  Igangværende projekter status og gennemgang

 

Bestyrelsen i Distrikt 10 er gået af, og HDR indbyder alle klubber i Distrikt 10 til formøde ang. fremtiden i distriktet.

 

Der skal være møde med Hedensted Kommune i august, både Centret og bestyrelsen deltager.

  5.  Personale

Henriette, Patrick og Maria er startet op efter ferien.

 

 

6.  Elevskolen og handicapafd.
Elevskolen og handicapafd. er startet op igen.

Der er kommet en del flere elever og der kigges på højtryk efter flere elevheste og ponyer.

Der ansøges Vennerne om tilskud.

 

Der afholdes undervisermøde onsdag d. 7/8.

 

 

7.  Stalden

Det nye foder – Pavo – er blevet taget rigtig godt imod.

 

Det nye halm er af meget bedre kvalitet.8.  Stævner

Distrikt 10 havde sanktioneret HDR og fjernet de C- og D-stævner, vi havde fået tildelt resten af 2019. Sanktionen var ikke i overensstemmelse med DRF’s Fælles Bestemmelser og er blevet ophævet af Rideforbundet.

Distrikt 10’s bestyrelse er gået af.

Næste stævne er et sløjfestævne d. 10-11/8.

  1. 13-15/9 afholdes et C-stævne i spring for ponyer og heste.

 

Der søges om et ekstra stævne sidst i oktober, da vi pga. sanktionen ikke fik lov at afholde julistævnet.

 

Klubmesterskabet er ikke glemt, der arbejdes på at kunne afholde det i december.

 

9.  Bygningerne m.m.

Der er lavet en del reparationer.

Tagrenderne er renset.

 

Vandingsanlægget er blevet repareret, men virker ikke korrekt i begge haller.

 

Branddørene er blevet renoveret.

 

 

10.  Eventuelt

Det gøres opmærksom på, at for at ride på HDR, så skal man være medlem.

 

For at undervise, så skal man være godkendt underviser på HDR. Dvs. man må ikke undervise hinanden, forældre må ikke undervise deres børn. Vi anbefaler, at man booker tid ved de godkendte undervisere.

 

Vi gør til sidst opmærksom på, at man skal samle klatter op fra opsadlingspladsen, ridehusene, mellemgangen, udenfor samt de udendørs baner.

Ligeledes skal man fjerne affald fra hesten – hår og lignende – fra striglepladserne.

 

11.  Næste møde er mandag d. 9/9 kl 19.