Referater

HEDENSTED OG OMEGNS RIDEKLUB

Referater fra bestyrelsesmøder:

Referat af bestyrelsesmødet d. 6. maj 2019

 

Deltagere:  Henning Pedersen, Stig Jochumsen, Holger Poulsen,
Line Thomey, Pernille Dam Madsen, Kirsten Sander Iversen og
Ann Worm. 

 

Referent: Ann Worm


 1. Gennemgang af referat og godkendelse til bestyrelsesmappen

Referat godkendt.

 

2. Økonomi status samt budget gennemgang

Kirsten og Ann arbejder med at lave en oversigt, så vi får bedre overblik over likviditeten.

 

3. Indkommende mails til bestyrelsen.

Ingen mails.

 

4. Igangværende projekter status og gennemgang

 

Den ekstraordinære generalforsamling for Centret blev afholdt d. 23/4.

Ny bestyrelse er valgt og de har konstitueret sig som følger:

Formand: Jens Munk Jensen

Næstformand: Svend Erik Nielsen

Kasserer: Mona Michaelsen

Bestyrelsesmedlemmer: Dorte R. Rasmussen, Lone Vindshøj

Suppleanter: Rikke Schmidt og Mia Dickow

 


Projekt ”Ny springbane” arbejdes der fortsat på. Holger, Ann og Line er på sagen. Der laves en projektbeskrivelse.

Fonde der kan søges: Kirk-fonden, Tipsmidlerne og Nrgi m. fl.

 

Pavo er valgt som ny foderleverandør. Line er ansvarlig og holder fodermøde d. 7/5. Fodring med Pavo er igangsat d. 6/5.

Der har været en konsulent ude fra Pavo og alle heste er gennemgået og ejerne er blevet rådgivet.

 

5. Personale

Der er lavet APV, Arbejdstilsynet har været på besøg d. 7/5 og HDR fik en grøn smiley.

 

 

 6. Elevskolen
Elevudvalget har fået et nyt medlem, nemlig Lisbeth Højgaard.

Ridelejrene afholdes i uge 27 og der er kommet flere tilmeldinger.

 

Der afholdes elevstævne i den lille ridehal søndag d. 26/5 i forbindelse med det udendørs C og D stævne d. 24-26/5.

 

Vi har fået en del nye elever både børn og voksne.

 

 7. Stalden

Der er startet nyt foder – Pavo – op d. 6/5.

 

Der ryddes stadig op i stalden, sadelrum og udenfor.


8. Stævner

C- og D-stævnerne for 2019 er lagt på hjemmesiden og kommer snarest på GO.

 

Næste stævne er d. 25-26/5 og bliver et C-stævne i dressur med banetræning i D-klasserne, da vi ikke må lave dem som show/procentklasser for distriktet.

Der bliver banetræning i spring.

D. 26/5 afholdes elevstævne i den lille ridehal.

 

9. Bygningerne m.m.

Der indkaldes til møde med Centret, hvor vi skal gå en runde på HDR og se, hvad der skal repareres samt om der er ønsker til forbedringer.

 

Der hænges en liste op på opslagstavlen udenfor staldkontoret med de småreparationer, som skal udføres. Så kan frivillige byde ind.

Vandingsanlægget virker ikke korrekt i begge haller. Line står for at få det udbedret.

 

 10. Eventuelt

Henning og Stig har haft oprydningsdag lørdag d. 4/5 og samlet ret mange af de store sten på stien op til banerne.

 

Der lejes et telt til at udvide den udendørs café samt til sekretariat til de kommende udendørs stævner. Henning er ansvarlig.

 

 11. Næste møde er mandag d. 10/6 kl 19.