Centret


HEDENSTED RIDECENTER


Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:


Formand: Jens Munk Jensen


Næstformand: Svend Erik Nielsen


Kasserer: Mona Michaelsen


Bestyrelsesmedlemmer: Dorte R. Rasmussen, Lone Vindshøj


Suppleanter: Henning Pedersen og Susan Nielsen