GF-2019


                   

Generalforsamlinger for:

Hedensted og Omegns Rideklub

herefter

HDR’s Venner

og herefter

Hedensted Ridecenter

Tirsdag d. 26/2 2019

 

Klubben er vært ved smørrebrød kl 18.30.

Generalforsamlingerne starter kl 19.

Tilmelding til både spisning og generalforsamling til pedersenhenning57@gmail.com

senest torsdag d. 21/2-19.


Dagsorden til Hedensted og Omegns generalforsamling tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 19.00 i Caféen

 

Dagsorden er følgende:

01: Valg af dirigent

02: Bestyrelsens beretning

03: Regnskabsaflæggelse

04: Fastsættelse af gældsoptagelse

05: Fastsættelse af kontingent

06: Behandling af evt. indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse

07: Valg af bestyrelse

 

På valg er:

Henning Pedersen - modtager genvalg

Line Thomey - modtager genvalg

Stig Jochumsen – modtager genvalg

Holger Poulsen – modtager genvalg

 

08: Valg af suppleanter 2 stk

09.: Valg af udvalg

                      Cafeterieudvalg

                      Stævneudvalg

                      Aktivitetsudvalg

                      Elevskoleudvalg

                      Handicapudvalg

                      Teknikudvalg

                      Sponsorudvalg

                      Juniorudvalg

 

09: Valg af revisior og 1 suppleant

10: Evt.

DAGSORDEN FOR HEDENSTED RIDECENTERS

generalforsamling d. 26/2-2019:


Mangler...