Centret


HEDENSTED RIDECENTER


Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:


Formand: Charlotte Geisler

Næstformand: Pernille Frydensbjerg

Kasserer: Svend Erik Nielsen

Teknisk ansvarlig: Mikkel Lund Kristensen

Referent: Mette Fogsgaard