Ref-GF2020-HDR

Referat af GF den 18.02.2020 Hedensted Rideklub

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent.

2.  Bestyrelsens beretning.

3.  Regnskabsaflæggelse.

4.  Fastsættelse af gældsoptagelse.

5.  Fastsættelse af kontingent.

6.  Behandling af indkomne forslag fra medlemmer + bestyrelse.

7.  Valg af bestyrelse.

     Følgende er på valg, og alle modtager genvalg/valg:

     Kirsten Iversen

     Ann Worm

     Pernille Dam Madsen

     Ellen Margrethe Pedersen

 

Bestyrelsen er derefter ud som følger:

Formand: Kirsten Iversen

Næstformand: Holger Poulsen

Kasserer og sekretær: Ann Worm

Øvrige medlemmer: Pernille Dam Madsen, Line Thomey, Stig Jochumsen og Ellen Margrethe Pedersen

 

8.  Valg af suppleanter (2 stk.)

9.  Valg af udvalg:

     Cafeterie

     Stævne

     Aktivitets

     Elevskole

     Handicap

     Teknik

     Sponsor

     Junior

10. Valg af revisorer og 1 suppleant.

11.  Eventuelt


REFERAT: 

1.  Lars Langhoff valgtes enstemigt, og konstaterede at GF var lovligt indvarslet.

2.  v/Kirsten Iversen. Vedlagt.

3.  v/Berit Rasmussen. Vedlagt.

4.  Uændret 100.000,00

5.  Uændret.

6.  Ingen forslag indkommet.

7.  Alle blev valgt/genvalgt.

8.  Tina Rasmussen og Line R. Rasmussen valgtes.

9.  Alle udvalg kører videre i nuværende form, har man lyst til at indgå i et udvalg, så kontaktes bestyrelsen.

 

Henning Pedersen meldte sig som fundraiser til større projekter.

 

10. Mogens Svendsen og Hans Jørgen Skov genvalgtes.

11. Der var en mail fra Susanne Mariussen. Emilie Mariussen fremlagde punktet.

Der blev spurgt til dræning af baner, medlemskaber og ridehuskort.

Bestyrelsen arbejder videre med punkterne.


BERETNING: