Referater

HEDENSTED OG OMEGNS RIDEKLUB

Referater fra bestyrelsesmøder:

Referat af bestyrelsesmødet d. 7. januar 2020

 

Deltagere:  Stig Jochumsen, Holger Poulsen, Pernille Dam Madsen, Kirsten Sander Iversen, Line Thomey,

Ellen Pedersen og Ann Worm. 

 

Referent: Ann Worm

 

  1. Gennemgang af referat og godkendelse til bestyrelsesmappen

Referat godkendt.

 

2. Økonomi status samt budget gennemgang

Budgettet for 2020 er så godt som færdigt.

 

Det ser ud til, at vi kommer ud af 2019 med et lille overskud, hvilket faktisk er flot, da der var underskud sidste år.

 

Lokaletilskuddet er næsten færdigbearbejdet.

Vi skal dog sende yderligere dokumentation ind til kommunen og det fremskaffes.

 

3. Indkommende mails til bestyrelsen.

Disse blev behandlet.

 

4. Igangværende projekter status og gennemgang

Ny formand: Kirsten Iversen

Ny i bestyrelsen: Ellen Pedersen.

Ellen får sammen med Pernille ansvaret for caféen.

Ny kasserer og sekretær: Ann Worm

 

Det lykkedes at få kørt fiber fyld i bundene i december og det store ridehus er blevet rigtig godt.

Det lille ridehus blev rettet af og fræset.

 

 

Der arbejdes stadig på at etablere en udendørs springbane med fiberbund.

 

Der arbejdes stadig på at få en anden løsning med bortskaffelse af møg. Der er en konsulent på sagen fra Hedensted Fjernvarme, der muligvis kan aftage møget el. drive bioraffineringsanlæg.


De ordinære generalforsamlinger bliver tirsdag d. 18/2-20 kl. 19.

 

 

5. Personale

Patrick har bestået eksamen med et flot 12-tal. STORT TILLYKKE TIL PATRICK J

Patrick er færdiguddannet som hestemanager d. 31/1-20 og er blevet fastansat.


Anita Lehmann Buch er blevet ansat i en kombi stilling i handicapafd, elevskolen og rengøring.


Henriette Nielsen er fortsat i stalden.

 

 

6. Elevskolen og handicapafd.

Underviser i handicap: Anita Lehmann Buch

Elevskolen kører med følgende undervisere:

Mandag og fredag: Anita Lehmann Buch

Tirsdag: Rebecca Iversen

Torsdag: Lisa Vinther Olesen

 

Der oprettes et nyt hold om tirsdagen, da der er nogle på venteliste.

 

 

6. Stalden

Næsten alle bokse er lejet ud.

Dejligt med fyldt stald J

 

Husk rapporterne omhandlende, hvad der sker i stalden.

Line har ansvaret for dette.

De kan evt. lægges på hjemmesiden.

 

Der er en del skillerum, der er ustabile. Disse skal repareres.


Der afholdes staldmøde d. 14/1-20.

 

Husk at lave seddel, der hænges op indtil kontoret, så man kan skrive ting på, der skal repareres.

Line har ansvaret for dette.7. Stævner

Klubmesterskabet i dressur og spring blev afholdt d. 14-15/12-19 og gik rigtig godt.

 

D. 15/12 afholdt Elevudvalget i samarbejde med Vennerne julehygge med juletræ, julemand og en masse hygge.

Der var rekord mange meldt til, ca. 70 deltog og hyggede sig med æbleskiver, gløgg og amerikansk lotteri med flotte præmier.

 

Der afholdes stævnekoordinerende møde d. 23/1-20. Ellen og Kirsten deltager.

 

Næste stævne er B-stævnet i dressur for heste med Ecco Cup. Dette afholdes d. 31/1-2/2-20.

 

8. Bygningerne m.m.

Der er et par utætheder i hallen og i den grønne lade, Centret er på sagen.

 

 

9. Eventuelt

 Bestyrelsen er for 2. gang i år blevet indklaget for Dansk Rideforbunds Disciplinærudvalg af samme person.

Der er sendt kommentar til klagen til Dansk Rideforbund.

 

 

  1. Næste møde er tirsdag d. 4/2-20 kl. 19.

               Forplejning: Pernille