Værdisæt sept 2018

 

VÆRDISÆT FOR HEDENSTED RIDEKLUB sept. 2018

 

Værdisættet skal udgøre rammerne for den måde vi gerne vil være sammen på i Hedensted Rideklub.

Hver værdi afføder en række handlingsanvisninger, som beskriver den adfærd og de konkrete handlinger, der skal være de bærende i den måde vi i Hedensted Rideklub holder heste, dyrker vores sport og er sammen på.

 

Når vore værdier og handlinger smelter sammen, bliver der skabt gode rammer for en rideklub med ro og retning, tryghed og klarhed for alle. En rideklub i udvikling, hvor der er rart at være, for både heste, ryttere, ansatte, frivillige og gæster.

 

I Hedensted Rideklub har vi følgende 5 værdier:

 

Kommunikation

Fællesskab

Etik

Faglighed

Sikkerhed

 

Værdien KOMMUNIKATION betyder at vi vil:

Have en åben og ærlig kommunikation mellem alle parter

Al kommunikation foregår i en god og positiv tone

Vi taler med hinanden og ikke om hinanden

 

Vi vil tage følgende skridt for at implementere værdien KOMMUNIKATION i klubben:

Offentliggøre en klar vision og plan for fremtiden

Holde hjemmesiden oplysende og opdateret - det er her alt information skal findes

Opsætte Nyhedsbreve

Opsætte Idepostkasse

Være åben og lyttende for konstruktive ideer og kritik

 

Succdeskriterier for at værdien KOMMUNIKATION er implementeret i klubben er:

Når hjemmesiden bliver set som oplysende og opdateret

Når der til hver en tid er en god tone

Når kommunikationen foregår ad rette kanaler - via ansvarspersoner og udvalg

Når vi godt kan være uenige og stadig være gode venner

 

 

Værdien FÆLLESSKAB betyder at vi vil:

Drive en klub baseret på frivillighed og fællesskab

Vi mødes om vores fælles interesse hestene

Giver plads til forskellighed

 

Vi vil tage følgende skridt for at implementere værdien FÆLLESSKAB i klubben:

Vise gensidig respekt

Hjælpe hinanden

Finde glæde i at hjælpe til, det skal være sjovt

Vi tager alle et ansvar og bidrager til klubbens fællesskab

 

Succeskriterier for at værdien FÆLLESSKAB er implementeret i klubben:

Når alle medlemmer forstår vigtigheden af det gode fællesskab og de muligheder det giver

Når vi oplever at man hjælper hinanden uanset niveau og disciplin

Når klubbens beslutninger og rammer respekteres

Når vi oplever at klubbens medlemmer rydder op efter sig og passer på vore faciliteter

Når vi oplever at der er plads til forskellighed - både hvad angår personer, heste og interesser indenfor de forskellige ride discipliner

 

 

 

 

 

Værdien ETIK betyder at vi vil:

Drive en rideklub hvor menneskelig og dyreetisk velfærd er i højsædet.

 

Vi vil tage følgende skridt for at implementere værdien ETIK i klubben:

Følge Dansk Ride Forbunds henvisninger til god hestevelfærd

Slå ned på uetisk omgang og håndtering af hestene

Forlange at alle behandles med respekt og i en god omgangstone

Slå ned på mobning og rygtedannelse

 

Succeskriterier for at værdien ETIK er implementeret i klubben er:

Når al ridning og håndtering af hestene på klubbens arealer foregår på en dyreetisk forsvarlig måde.

Når alle klubbens medlemmer føler sig respekteret og godt behandlet

 

 

Værdien FAGLIGHED betyder at vi vil:

Tilbyde god undervisning på forskellige niveauer i både spring og dressur

Udvikle rytterne til det niveau de har ressourcer og ambitioner til

Tilbyde kompetent pasning af de opstaldede heste

 

Vi vil tage følgende skridt for at implementere værdien FAGLIGHED i klubben:

Ansætte fagligt dygtige undervisere

Ansætte kompetente og pålidelige staldhjælpere

Arrangere ridestævner og kurser på alle niveauer i spring og dressur

 

Succeskriterier for at værdien FAGLIGHED er implementeret i klubben er:

Når vi har besat alle undervisningsposter med fagligt dygtige undervisere

Når vi ser en god udvikling af vore ryttere på alle niveauer

Når der hvert år arrangeres gode stævner på alle niveauer i både spring og dressur

Når vi har et godt og kontinuerligt kursus tilbud - f.eks. ridemærkeprøver

 

 

Værdien SIKKERHED betyder at vi vil:

Sætte sikkerheden for mennesker som højeste prioritet

Tilbyde hestehold på en sikker og forsvarlig måde

 

Vi vil tage følgende skridt for at implementere værdien SIKKERHED i klubben:

Udarbejde sikkerhedsregler som hænger synligt i stalden og på hjemmesiden

Forlange at alle som befinder sig på klubbens arealer overholder sikkerhedsreglerne

 

Succeskriterier for at værdien SIKKERHED er implementeret i klubben:

Når al ridning og omgang med hestene foregår på en sikker og forsvarlig måde med respekt for de udstukne sikkerhedsregler

Når alle forældre trygt kan sende deres børn til klubben, i forvisning om at alle rideskolens elever har lært om sikker omgang og håndtering af hestene.