Indkaldelse til ordinær generalforsamling

13-02-2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024 i HDR

Tirsdag d. 27/2-2024 kl 19.00 i rytterstuen

 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Budget 2024
  5. Indkomne forslag fra bestyrelsen

§7 ændres

Fra:

Medlemskontingent for indeværende år fastsættes af hvert års generalforsamling.

Til:

Medlemskontingent indeværende 12 , 6 og 3 måneder fastsættes af hvert års generalforsamling.

Formål: At tilgodese nye medlemmer der melder sig ind i løbet af sæsonen.

  1. Indkomne forslag fra medlemmer
  2. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslår følgende til valg.

  1. Valg af Suppleant

Bestyrelsen foreslår:

  1. Valg af revisor
  2. Evt.

Vores sponsorer