VELKOMMEN 

Vi vil gøre vores bedste, for at du føler dig velkommen og hjemme. HDR er en klub, der sætter trivsel højt, og alle ryttere uanset niveau og disciplin skal kunne føle sig godt tilpas i klubben. Derfor gør vi også meget ud af at styrke klublivet på tværs af opstaldere og rideskoleryttere.

Vores Eventudvalg arrangerer ofte fællesarrangementer såsom ridelejr, hyggeaftener.

Alle klubbens fællesområder er for alle ryttere, og du er altid velkommen til at stikke hovedet indenfor i vores rytterstue – uanset om du rider i rideskolen eller har din egen hest.

Vi har udarbejdet nogle retninglinjer, der gør, at vi alle kan færdes i klubben på sikker og respektfuld vis. 

Ved ophold på vores områder skal alle medlemmer følge de sikkerhedsmæssige regler og regler for god ro og orden ved omgang med heste. 

Nedenstående krav gælder alle klubbens medlemmer, og skal altid overholdes ved ophold på klubbens faciliteter:

GENERELLE SIKKERHEDSREGLER I KLUBBEN

 1. For at deltage i fri ridning (uden underviser) skal du have ryttermærke 2 eller have kvalifikationer svarende dertil. De daglige undervisere vurderer dine kompetencer.
 2. Du må aldrig flå, save eller rykke hesten i munden via biddet.
 3. Du må aldrig anvende pisk ud over almindelig irettesættelse og korrektion.
 4. Du må aldrig anvende sporer uhæmmet.
 5. Trav og galop rides udelukkende i ridehusene, på banerne og på terrænanlægget.
 6. Der tages ned i skridt ved modkommede heste.
 7. Tag hensyn til besøgende på området.
 8. Hvis du rider ud i trafikken eller i skoven, skal du følge de gængse regler herfor. Du kan finde reglerne på Dansk Rideforbunds hjemmeside her.
 9. Det er ikke tilladt at ryge indendørs - heller ikke i hallerne.

PÅKRÆVET PÅKLÆDNING

 1. Når du rider skal du altid bruge en CE-mærket ridehjelm med standard EN 1384:2017 eller VG1, som passer i størrelsen. Sikkerhedsmærkningen må ikke fjernes fra hjelmen, og skal kunne fremvises ved forlangende. HDR forbeholder sig retten til at bortvise ryttere uden ridehjelm.
 2. Alle nybegyndere såvel voksne som børn bærer CE-mærket sikkerhedsvest under ridning.
 3. Alle til og med 18 år skal bære CE-mærket sikkerhedsvest under springning – men vi anbefaler i høj grad, at også voksne gør det.
 4. Der skal rides med sikkerhedsmæssigt forsvarligt fodtøj – hvilket vil sige, at fodtøjet skal have en lille hæl og en glat/let rillet sål og ikke have snører, der kan hænge fast i bøjlen. 
 5. HDR Rideklub har sikkerhedsudstyr, som klubbens medlemmer, der kommer til ridning i klubben, kan låne. Vi kan dog ikke garantere, at vi har alle størrelser til rådighed.
 6. Ved al omgang med hesten skal der anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt fodtøj. Bløde tennissko, sandaler, plastiktræsko mv. er ikke egnet fodtøj, når du færdes, hvor der er heste.

HÅNDTERING AF HESTE I STALDEN

 1. For at opholde dig alene i stalden skal du have taget ryttermærke 2 eller have viden svarende dertil. Dine kompetencer vurderes af det daglige personale.
 2. Ryd op efter dig, før du forlader stalden – også når du forlader den midlertidigt for at ride. Det kan skabe farlige situationer, hvis en hest eller person hænger fast i eller snubler over tingene. Læg dækner i boksen og sæt dine ting ind i dit skab. Staldgange må heller ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.

 3. Løb eller råb ikke i stalden.

 4. Efterlad aldrig heste på opbindings-/striglepladser uden opsyn

 5. Bind aldrig hesten så bagparten vender ud mod den store staldgang

 6. Lad aldrig to heste passere hinanden på steder, hvor staldgangen er mindre end 2 meter bred.

 7. Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle tovet om livet eller hånden.

 8. Før altid en hest i trense eller grime med træktov.

 9. Sæt aldrig karbinhager fast i hestens bid, da det kan forvolde store skader i hestens mund. Hesten spændes kun fast i grimen.

HÅNDTERING AF HESTE TIL OG FRA FOLD

 1. Heste, der føres på fold, skal som minimum føres i grime og træktov
 2. Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar

 3. For at lukke heste ud eller hente heste på folden, skal du have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil.

 4. Vend altid hesten med fronten mod dig, når du slipper den fri.

 5. Efterlad aldrig en enkelt hest tilbage på foldene.

RIDEBANEREGLEMENT

 1. Råb, løb eller leg ikke i ridehallen og omkring udendørsbanerne – hestene kan blive bange.
 2. Fløjt eller råb om klar bane – og vent til hovslaget er frit – inden du trækker ind i hallen.
 3. Der skridtes én og én,  mindst 2 meter inden for hovslaget på samme volte.
 4. Alle tæpper og jakker placeres samme sted på barrieren.
 5. Vi rider venstre skulder mod venstre skulder.
 6. Parader, tilbagetrædning osv. øves inden for hovslaget.
 7. Berider eller ældste rytter kan, når der er mange ryttere, tage kommandoen og styre volten.
 8. Vær opmærksom på andres træningsarbejde, og tag hensyn til dette.
 9. Tilskuere henvises til at stå bag barrieren, på tilskuerpladserne eller i rytterstuen.
 10. Longér kun i den lille hal.
 11. Det er ikke tilladt at ride med lydanordninger (headset ect.) i begge ører af hensyn til sikkerheden.
 12. Sørg for at fjerne klatter efter din hest, og hjælp gerne dine klubkammerater med det, hvis du er på jorden.
 13. Det er udelukkende kun tilladt at have heste løs i den lille ridehal. Ryttere til hest har fortrinsret til at bruge hallerne.
 14. Der må kun tages billeder eller filmes, hvis alle på banen er ok med det. Det er ikke ok at lægge video eller billeder ud på eksempelvis sociale medier, hvor andre ryttere optræder, uden deres accept.

Vores sponsorer