Home

HEDENSTED OG OMEGNS RIDEKLUB

HEDENSTED OG OMEGNS RIDEKLUB

KONTAKT:

Vedr. opstaldning:

line@hedenstedrideklub.dk

 

Vedr. elevskolen:

elevskole@hedenstedrideklub.dk

 

Vedr. fakturaer m.m.:

bogholderi@hedenstedrideklub.dk


Diverse:

bestyrelsen@hedenstedrideklub.dk

ELEVSKOLE

NYHEDER

De næste stævner:

D. 13-15/3 og er indendørs DM i spring for pony og children


D. 4-5/4 internt stævne med klasser for elev- og privatryttere

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Punkt til generalforsamlingen i HDR

Susanne Mariussen <>

28. dec. 2019 17.00

til bestyrelsen@hedenstedrideklub.dk, formand@distrikt10.dk

 

Til bestyrelsen på HDR.

 

Jeg vil gerne have et punkt på dagsordenen til Generalforsamlingen. Jeg har vedhæftet et følgebrev som jeg gerne vil have medsendt til punktet.

 

 • Punktet skal omhandle den måde man som bestyrelse behandler sine medlemmer på.
 • Bestyrelsen lever ikke op til egen formålsparagraf i vedtægterne §2.
 • Bestyrelsen forskelsbehandler sine medlemmer og man efterlever ikke det fine værdisæt, der findes på klubbens hjemmeside. Her står bl.a. anført,at al kommunikation foregår i en god og positiv tone,  at man skal tale med hinanden og ikke om hinandennår ommunikationen foregår ad rette kanaler, at vi godt kan være uenige og stadig være gode venner, og giver plads til forskellighed.

 

For at sikre at punktet er sendt rettidigt sendes dette cc til distrikt 10.

 

 

Venlig hilsen

 

Susanne Mariussen

 

 

Vejle den 28/12 2019

 

Problembaggrund/problemstilling til generalforsamling i HDR

Jeg er mormor til Emilie Mariussen der er medlem af HDR. Jeg skriver som værge for Emilie, da hun ikke er 18 år.

Emilie blev i sommeren 2018 opsagt i stalden fordi hun havde en hingst (Ramses). Ramses har aldrig skabt problemer, men bestyrelsen besluttede pludseligt, at man ikke kunne have hingste på HDR. Dette på trods af, at der siden HDR flyttede til den nye adresse har haft hingste i stalden uden problemer. Emilie og hendes mor gjorde selvfølgelig indsigelser, da de følte, det var uretfærdigt at Ramses skulle flyttes.

Siden har bestyrelsen været ”på nakken af” Emilie, og man har ikke behandlet hende særlig pænt (læs meget grimt).

I november 2018 blev Emilie beskyldt for at skabe utryghed på HDR – mange skulle efter sigende føle sig utrygge, når hun var på stedet. Der var ingen fra bestyrelsen, der forsøgte at komme i dialog med Emilie, så man kunne tale om beskyldningen havde noget på sig. Tværtimod gik bestyrelsen til en berider, der så skulle sige til Emilie, at hun ikke skulle hjælpe hende med sine heste mere. Bestyrelsen ville endda hjælpe berideren med at finde en anden, der kunne hjælpe hende. Det ville berideren dog ikke være med til, hvorfor hun flyttede sine heste.

Der har været indgivet en klagesag til DRF Disciplinærnævn i starten af 2019. Afgørelsen kan læses på DRF´s hjemmeside. Her fremgår det, at Emilie på lige for med alle andre medlemmer frit kan benytte klubbens faciliteter – hun skal altså behandles på samme måde som alle andre medlemmer. DRF pointerer også, at bestyrelsens måde at håndtere sagen på ikke har været hensigtsmæssig, og man har handlet i strid med de værdier, der ligger på klubbens hjemmeside.

Vi har siden maj måned 2019 forsøgt at komme i dialog med klubbens bestyrelse. Vi har skrevet mange mails, hvor vi har bedt om en staldplads – alternativt bedt om at komme på venteliste til en plads. Vi har ringet og ringet til klubbens formand. Vi har ingen respons fået på vore mange henvendelser, der er total tavshed. Vi har i maj måned fået oplyst af Holger, at man havde andre planer med de tomme bokse, man havde på et tidspunkt. Det kan vi så efterfølgende konstatere har været usandt. Der er ikke sket noget som helst med de bokse. Vi har dokumentation på, at en person, der ikke engang er medlem, i maj måned kun måtte vente 40 minutter på at Line Thomey reagerede på en henvendelse vedr. boks. Det er ikke en pæn måde at behandle et ungt medlem (Emilie)på.

Nu er vores tålmodighed brugt op. Vi har derfor efter anbefaling fra Generalsekretæren for DRF igen indgivet en klage over HDR´s bestyrelse til Disciplinærnævnet. Vi er også blevet anbefalet, at sætte punktet på dagsordenen til Generalforsamlingen. Det forsøger jeg så nu.

Venlig hilsen

Susanne Mariussen (mormor til Emilie)

 

 

 De ordinære generalforsamlinger for Hedensted Ridecenter, Vennerne og Hedensted Rideklub bliver d. 18/2-2020.


               

 HEDENSTED OG OMEGNS RIDEKLUB

Dagsorden til generalforsamling tirsdag d. 18. februar 2020 kl. 19.00 i Caféen

 

Dagsorden er følgende:

01: Valg af dirigent

02: Bestyrelsens beretning

03: Regnskabsaflæggelse

04: Fastsættelse af gældsoptagelse

05: Fastsættelse af kontingent

06: Behandling af evt. indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse

07: Valg af bestyrelse

 

På valg er:

Kirsten Iversen – modtager genvalg

Ann Worm – modtager genvalg

Pernille Dam Madsen – modtager genvalg

Ellen Margrethe Pedersen – modtager valg/genvalg

 

08: Valg af suppleanter 2 stk

09.: Valg af udvalg

                      Cafeterieudvalg

                      Stævneudvalg

                      Aktivitetsudvalg

                      Elevskoleudvalg

                      Handicapudvalg

                      Teknikudvalg

                      Sponsorudvalg

                      Juniorudvalg

 

09: Valg af revisior og 1 suppleant

10: Evt.


DEREFTER FØLGER:

Dagsorden til generalforsamling for HEDENSTED RIDECENTER

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab for 2019 samt budget 2020 til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  - Alle nuværende medlemmer er valgt for en 2-årig periode
  - Valg af 2 suppleanter
 6. Valg af revisor
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Roesgaard & Partnere
 7. Eventuelt


DEREFTER FØLGER:

Generalforsamling for HDRs VENNER  

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Behandling af indkommende forslag
 5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende kalenderår
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter

     Bestyrelsesmedlemmer der træder ud:

     Merete Munk Jensen

     Maria Skifter Jørgensen

     Rüta Jonauskaite

     Lone Iversen

     Suppleanter på valg:

     Der er kun 1 suppleant, derfor skal der vælges 1 mere.

 

     7. Valg af to revisorer og én suppleant

     8. Eventuelt


Klubbens bestyrelse januar 2020

Formand: Kirsten Sander Iversen

Næstformand: Holger Poulsen

Kasserer og sekretær: Ann Worm

Nyt medlem: Ellen Margrethe Pedersen (Trines Højens mor)

Øvrige medlemmer: Pernille Dam Madsen, Stig Jochumsen, Line Thomey

Suppleanter: Line Røjkjær og Tina Rasmussen


med venlig hilsen


Bestyrelsen Hedensted Rideklub

STALD

STÆVNER

AKTIVITETER