Indkaldelse til ordinær generalforsamling

13-02-2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024 i HDR

Tirsdag d. 27/2-2024 kl 19.00 i rytterstuen

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Budget 2024
 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen

§7 ændres

Fra:

Medlemskontingent for indeværende år fastsættes af hvert års generalforsamling.

Til:

Medlemskontingent indeværende 12 , 6 og 3 måneder fastsættes af hvert års generalforsamling.

Formål: At tilgodese nye medlemmer der melder sig ind i løbet af sæsonen.

 1. Indkomne forslag fra medlemmer
 2. Valg af bestyrelse
 • Henning Pedersen modtager genvalg
 • Resten af bestyrelsen modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår følgende til valg.

 • Rasmus Baun Norup (Formand)
 • Søren Benthin (Næstformand)
 • Ole Wadschier (Kasserer)
 • Søren Vind                                                
 1. Valg af Suppleant

Bestyrelsen foreslår:

 • Mette Fogsgaard Sørensen
 • Tina Frisk
 1. Valg af revisor
 2. Evt.
Læs mere

Vores sponsorer